logo

1614 София, бул. Никола Петков #181       1614 София, бул. Никола Петков #181
виж картата...:


    
За контакти:

Тел/Факс 02/957 6043
GSM 0898/578 010
e-mail: office@bulstav.com
Кока Кола Банкя       Булстав проектира и изпълнява вътрешни и
външни настилки на:
-бензиностанции,газостанции,летища,паркинги,
складови и сервизни помещения.
-производствени цехове,търговски помещения с
вътрешен транспорт,подземни гаражи и др.
      Най-съвременните технологии за дисперсно
армиране на бетона със стоманени фибри и поли-
пропиленови влакна,както и полимерните връзки
между стари и нови настилки, са в основата на
прецизното изпълнение на индустриалните
подове.
      По желание на клиента върху бетона се полагат
противопрахови,антикорозионни,удароустойчиви и
др. покрития.
Powered by ProLan Ltd